Tuesday, September 25, 2007

gwers japaneg 2

Gwers arall. Roedd rhaid i ni ddechrau o ddechrau achos bod hi'n amlwg bod fy myfyriwr ddim yn deall llawer. Naeth o ymarfer y sgwrs hon. Siarades i yn Saesneg a naeth o gyfieithu i'r Japaneg.

Carter: Noswaith da. Pwy ydy honna?
Sato: Miss Toda ydy honna.
Sato: Miss Toda, dyma Mr. Carter o America. Mr. Carter, dyma Miss Toda. Gohebydd Papur Asahi ydy hi.

Mi nes i ofyn iddo newid tipyn o eiriau. e.e. "Meddyg ydy Mr. Carter." "Athro prifysgol ydy Mr. Carter." Saer coed ydy Mr. Carter." Eitha sylfaenol ydy hyn ond dw i'n meddwl bod yn ymarfer effeithiol.

Gobeithio y byddwn ni'n medru gwneud cynnydd yn gyson.

No comments: