Friday, October 24, 2008

mynd am droBraf ydy cael cerdded y tu allan. Caethon ni farrug cynta bore ddoe. Mae hyn yn golygu bod tymor alergedd yr hadref wedi darfod. Rôn i'n cerdded am dri chwarter awr wrth edmygu dail lliwgar a'r awyr las p'nawn ma. Mae'n brafiach o lawer na cherdded ar felin draed.

2 comments:

Zoe said...

Ie, o'r diwedd mae'r tywydd wedi claearu! Y hydref ydy fy hoff dymor, ond yn anffodus, dydy o ddim yn dal mwy na dwy wythnos yma cyn mae'r gaeaf yn dod! ):

Dw i'n falch y mwynheaist ti dy dro!

Emma Reese said...

A dweud y gwir, dw i'n colli'r gaeaf yn Indiana.