Friday, October 10, 2008

penblwydd hapus i t. llew jones! (93 oed)


Mi sgwenna i'r neges ma dipyn yn gynt fel y ceith hi ei darllen yng Nghymru'n ddigon cynnar ddydd Sadwrn. Dw i heb glywed unrhyw newyddion amdano fo'n ddiweddar ond gobeithio fod o'n cadw'n iach. 

Dyma lyfrau T. Llew dw i wedi eu darllen eleni:
Ofnadwy Nos
Cyfrinach y Lludw
Un Noson Dywyll

Maen nhw i gyd yn gyfaelgar ac mae'n anodd rhoi nhw i lawr. Ac eto rhaid i mi gyfadde mai Barti Ddu sy'n dal yn fy ffefryn oherwydd stori'r môr a'r prif gymeriad. Dw i'n gobeithio ca i ddarllen mwy o'i nofelau flwyddyn nesa hefyd.

Cofion cynnes a dymuniadau gorau i T. Llew!

No comments: