Wednesday, October 1, 2008

skype


Mae gan fy merch 22 oed ffrind sy'n dysgu Tsieineeg yn Tsieina ers flwyddyn. Heno roedden nhw a dwy ffrind arall yn cael sgwrs ar Skype.  Roedd y cysylltiad yn dda ac roedden nhw'n siarad dros awr. 

2 comments:

Corndolly said...

Oes gen ti webcam rŵan?

Emma Reese said...

Nag oes. Mae gan ffrind fy merch un.