Sunday, October 5, 2008

gwylio fideo

Ces i a'r teulu lawer o hwyl gwylio fideo Holes unwaith eto p'nawn ma. Mae'r actorion heblaw un neu ddau yn debyg iawn i sut ôn i'n eu gweld nhw yn fy meddwl. Ond dw i ddim yn meddwl oedd hi'n syniad da dadlennu'r gyfrinachau nionod a hanes Warden ar y dechrau. Uchafbwynt y stori ydy'r rhain. Hefyd roedd y madfallod melyn brith yn edrych braidd yn ddiniwed! Ffilm dda ydy hon beth bynnag.

1 comment:

Blewyn said...

Diddorol - newydd ddarllen amdano ar IMDB. Mi edrychaf amdano.