Wednesday, May 14, 2014

ceiropractydd

Mae fy mhen yn teimlo'n iawn ond dechreuais i gael trafferth efo fy ngwddw. Penderfynais i fynd at geiropractydd. Dw i'n ofnadwy o falch fy mod i wedi mynd achos bod yna broblem oherwydd y ddamwain ynghyd â'r effaith naturiol = dw i'n mynd yn hen! Roedd y doctor yn anhygoel o glên, a chwap ar ôl y driniaeth sydyn, roeddwn i'n teimlo'n llawer gwell! Dw i i fod i'w weld dwywaith heddiw gan fy mod i'n gadael am yr Eidal yfory. Dioch i Dr. Abel!

No comments: