Wednesday, May 7, 2014

damwain

Mae'r iris yn dal i flodeuo. Dw i mor hapus i weld blodau newydd bob bore. Dyma wneud yn siŵr i'w dyfrio nhw bob dydd. Yn anffodus ces i ddamwain yn yr ardd y bore 'ma wrth i mi wneud y gwaith. Mi wnes i faglu dros y bibell a tharo fy mhen erbyn y wal. Clywais sŵn ofnadwy fel pe bai'r pen wedi cael ei dorri! Ond diolch i Dduw, dw i'n iawn. Mae rhew ar fy mhen drwy'r dydd.

No comments: