Friday, May 9, 2014

diwrnod olaf yn ffrainc

Treuliodd fy merch a'i ffrindiau eu diwrnod olaf ym Mharis. Mae'n anhygoel clywed rhestr y llefydd maen nhw wedi ymweld â nhw, ac mewn amser byr hefyd. Hoffwn i wybod y manylion ond mae'n ymddangos nad oes ganddi ddigon o amser i sgrifennu mwy na phostio lluniau. (Does ryfedd.) Bore fory byddan nhw'n hedfan i Barcelona!

No comments: