Tuesday, May 6, 2014

iris!

Maen nhw newydd flodeuo! Roeddwn i'n sbïo drwy ffenestr y gegin ar y gwely iris am ddyddiau. Pan es i at y gegin y bore 'ma, y peth cyntaf a wnes i oedd gweld y gwely iris, a dyma nhw - blodau cyntaf hardd yn disgleirio yn yr heulwen foreol. Mae yna lawer mwy o flagur eleni. (Dw i'n credu'n siŵr mai canlyniad fy ngofal drostyn nhw ydy hyn!) 

No comments: