Saturday, May 3, 2014

yn lyon

Cyrhaeddodd fy merch yn ddiogel. Dwedodd fod y bobl yn Lyon yn anhygoel o glên. Pryd bynnag agorodd hi fap, daeth rhywun i'w helpu. Mae hi'n synnu'n clywed Ffrangeg ym mhob man ac yn gweld arwyddion yn Ffrangeg (er mai naturiol ydy hynny!)

No comments: