Friday, May 2, 2014

i ffrainc

Mae fy ail ferch newydd adael y dref fach yn yr Eidal wedi treulio dau fis a hanner ymysg cynifer o bobl glên. Mae hi'n teithio ar y bws ar hyn o bryd a chyrraedd rhywle yn Ne Ffrainc am 5:30 yn y bore. Bydd hi'n cyfarfod efo ffrindiau o Oklahoma sydd yn digwydd bod ar eu gwyliau yno rŵan a threulio dyddiau efo'i gilydd. Am antur!

No comments: