Thursday, May 8, 2014

yr ail fideo

Dw i'n teimlo'n llawer gwell heddiw. (Dw i'n dal i oeri fy mhen efo rhew.) Gan ei bod hi'n fis ers i mi wneud fideo ohona' i'n siarad Eidaleg, mi wnes i un arall sydyn gynnau bach. Wedi gweld y ddau (efo poen) dw i braidd yn siomedig peidio gweld gwelliant sylweddol. Wrth gwrs na fydd hyn yn fy stopio i rhag dysgu Eidaleg. Efallai dylwn i wneud fideo bob tri mis yn hytrach na bob mis.

No comments: