Friday, April 5, 2019

bod yn barod

Yn ddiweddar dw i'n gwneud y gwaith siopa wythnosol yn gynt ar ddydd Gwener. Yna, bydd gen i ddigon o amser i drefnu popeth yn y prynhawn, a chroesawu Shabbat heb frysio. Fel arfer, byddwn ni'n bwyta'r gweddill o swper y noson gynt, neu bydda i'n paratoi pethau syml yn gyflym ar ddydd Gwener. Y peth pwysig ydy cael digon o amser i werthfawrogi Shabbat a grëwyd gan Dduw. 

Shabbat Shalom


No comments: