Tuesday, April 9, 2019

harddwch

Wedi mynd at y ceiropractydd, cerddais ar y campws y bore 'ma. Mae hi'n ddiwrnod braf o wanwyn, llawn o heulwen lachar heb wynt. Mae blodau ym mhobman. Roedd yn bleserus dros ben cerdded o gwmpas am hanner awr. Efallai na fydd y dref hon yn ennill gwobr Deg Tref Harddaf yn America, ond gallir darganfod digon o harddwch.

No comments: