Tuesday, April 30, 2019

diwedd tymor alergedd

Dw i'n hapus gweld bod tymor alergedd y gwanwyn yn dirwyn i ben. Wrth gadw fy llygaid ar ragolygon yr alergedd, es i am dro yn y gymdogaeth am y tro cyntaf ers wythnosau. Ces i fy nharo gan y gwyrddni llachar a blodau gwyllt hardd ym mhob man. Mae'n blodau ni'n dod ymlaen yn wych hefyd. Oni bai am yr alergedd, byddwn i'n gwirioni ar y gwanwyn!

No comments: