Saturday, April 6, 2019

gyda'r arglwydd

Dw i newydd glywed buodd Evelyn, ffrind oedrannus a oedd yn dioddef o ganser farw neithiwr. Symudodd hi o'r dref yma i Dalaith Minnesota i fyw gyda'i merch a'i theulu sawl blwyddyn yn ôl. Dynes siriol a sionc yn ei hysbryd oedd hi. Dw i'n hapus, er fy mod i'n ei cholli hi, ei bod hi gyda'r Arglwydd bellach wedi cael ei rhyddhau rhag y poen.

No comments: