Wednesday, April 10, 2019

cân tsieineaidd

Ymwelodd fy merch yn Japan â'i nain. Cafodd ei synnu o newydd i weld pa mor sionc ydy'r hen ddynes (bydd hi'n troi'n 97 oed y mis yma.) Mae ganddi glyw da ac mae hi'n medru siarad heb flinder am oriau. Er bod hi'n tueddu i anghofio digwyddiadau diweddar, mae hi'n cofio hen bethau'n ardderchog. Cannodd gân Tsieineaidd a ddysgodd gan gogydd Tsieineaidd tri chwarter canrif yn ôl.

No comments: