Thursday, April 11, 2019

yr amser gwaethaf

Tymor braf ydy gwanwyn i'r rhan fwyaf o bobl, ond i mi, amser gwaethaf y flwyddyn ydy o. Tymor alergedd ydy gwanwyn. Mae'r blodau derwen yn siglo yn y gwynt yn fygythiol. Yn fuan, byddan nhw'n dechrau taflu eu paill o gwmpas yn lliwio popeth yn wyrdd. Bydda i'n gorfod rhoi'r gorau i gerdded tu allan nes  diwedd y tymor. Dw i'n ddiolchgar fy mod i wedi cael cerdded yn edmygu'r blodau hardd ddechrau'r wythnos 'ma (am y tro olaf!)

No comments: