Tuesday, April 2, 2019

pedwar pwnc

Mae fy mab ifancaf wrthi'n paratoi araith fer ar gyfer y dosbarth araith. Dyma bedwar pwnc a gyflwynodd i'r athrawes. Bydd o'n dewis un nes ymlaen.

1: Pam nad ydy'r wal ffin yn anfoesol.
2: Pam mae mewnfudwyr anghyfreithlon yn beryglus i gymunedau America.
3: Pam mae cyfyngiadau ar ynnau yn anghyfansoddiadol.
4: Pam mae erthyliadau yn ddrygionus.

Mae myfyrwyr prifysgolion yn ofnadwy o dwp yn ddiweddar, ond mae ganddo gymaint o synnwyr cyffredin! Ar ben hynny, dwedodd yr athrawes fod y pedwar pwnc i gyd yn dda a rhesymol. Dw i'n hynod o ddiolchgar bod o a'i chwaer yn cael mynychu'r brifysgol honno!

No comments: