Tuesday, December 15, 2020

mynd i sentoMethodd ein tanc dŵr poeth ni echdoe. Roedd y plymwr yn hynod o brysur wedi'r eira sydyn fel nad oedd o'n siŵr pryd byddai fo'n medru dod aton ni hyd yn oed ddoe. Dydy un noson heb fath ddim yn rhy ofnadwy, ond fedrwn i a'r gŵr ddim yn goddef dwy noson. Roedd dyma ni'n penderfynu mynd i gym y brifysgol er mwyn cael cawod. Talais bum doler oherwydd nad aelod ydw i. Wrth deimlo'n gynnes a glân ar ôl y gawod, roeddwn i'n cofio fy mhlentyndod pan es i sento (bath cyhoeddus) gyda fy mam bob noson.

No comments: