Wednesday, December 30, 2020

ysgogi'r economiMae'r Arlywydd Trump wrthi'n gweithio dros bobl weithgar America tra ei fod o'n brwydro'n ddiflino yn erbyn y Gors drwchus bob dydd. Mae o eisiau gyrru siec arall at bob trethdalwr er mwyn ysgogi'r economi. Er gas gen i feddwl bod y Democratiaid yn ceisio cymryd mantais ar y bil, byddwn i eisiau helpu economi America. Dyma gyfrannu ato drwy archebu bwyd a llyfr ar lein.

No comments: