Wednesday, December 9, 2020

te ar y dec

Mae hi'n anhygoel o braf. Ces i de ar y dec cefn yn yr heulwen gynnes. Gan ei bod hi'n ganol gaeaf, does dim pryfed plagus. Fe gynhyrchodd fy nghorf ddigon o fitamin D am heddiw!

No comments: