Monday, December 28, 2020

helpu llaw

Ces i a'r gŵr hwyl chwarae gyda'n ddau ŵyr - hogyn pedwar oed a hogan dair oed. Daeth hi ato'n hystafell wely ni wedi iddi ddeffro yn y bore, a helpu'i thaid i wneud ymarfer corf. Roedd ein plant ni'n arfer gwneud hyn hefyd pan oedden nhw'n fach.

No comments: