Saturday, December 12, 2020

newydd ddechrau brwydro

"Cawsom ein siomi gan y Goruchaf Lys mewn gwirionedd. Dim doethineb, dim dewrder!" meddai'r Arlywydd Trump y bore 'ma. Cytuno'n llwyr. Rhaid cofio bydd barnwyr yn cael eu barnu'n llymach gan Farnwr Goruchaf y Bydysawd un diwrnod. 

Falch o weld, fodd bynnag, bod yr Arlywydd Trump yn dyfalbarhau'n ddewr heb golli ei galon. Dw i'n dal ati'n gweddïo’n daer drosto fo, ynghyd â'r llu o bobl drwy'r byd. Ddylen ni ddim ildio i'r drygioni. 

No comments: