Wednesday, December 16, 2020

2+2=5

2+2=5

Maen nhw'n mynnu bod hyn yn gywir, a'i ailadrodd tro ar ôl tro nes i chi amau eich synhwyrau, a chredu efallai bod hyn yn gywir wedi' cwbl.

"Doedd dim twyll yn yr etholiad diwethaf," meddai'r Democratiaid a'r prif gyfryngau er gwaethaf y llu o dystiolaeth dan eu trwynau.

Peidiwch â' credu nhw, ond edrych ar y ffeithiau amlwg.

No comments: