Monday, December 7, 2020

datganiad

Pam sensrodd Google Ddatganiad Great Barrington? Bellach mae Technoleg Fawr yn trin unrhyw un sydd yn gwrthwynebu polisïau "cloi i lawr" fel gwybodaeth anghywir, hyd yn oed os ydy hynny gan wyddonwyr blaenllaw. Cewch chi ddarllen y datganiad hwnnw er mwyn gweld os ydy o'n gwneud synnwyr neu beidio.

No comments: