Tuesday, March 14, 2023

ailfeddwl

Dw i wedi ailfeddwl ynghylch coffi wedi'i baratoi gyda dŵr oer. Yn sicr mae o'n ysgafnach ar y stumog, ond dw i'n hoffi paratoi coffi poeth i fi ac i bobl eraill oherwydd ei fod o'n debyg i ddefod bleserus ymdawelu. Does dim pleser yn paratoi cold brew ar noson flaen. Dim ond tasg ddiflas ychwanegol ydy o. Prynais 100 o ffilterau'n barod. O wel, bydda i'n eu defnyddio nhw o bryd i'w gilydd.

No comments: