Wednesday, March 8, 2023

dim diolch

"Na," dwedodd mwy na 60 y cant o bobl Oklahoma yn y refferendwm ddoe, erbyn cyfreithloni defnydd hamdden o fariwana. Hynod o falch bod gan ran fwyaf o'r bobl synnwyr cyffredin. Mae troseddau a damweiniau a achoswyd gan ddefnydd "meddygol" wedi cynyddu’n arswydus yn y dalaith yma ers iddo fod yn gyfreithlon fis Tachwedd llynedd.

No comments: