Monday, March 13, 2023

tymor mae pawb yn ei gasáu

Mae tymor mae pawb yn ei gasáu wedi cyrraedd unwaith eto, sef amser i lenwi'r ffurflen dreth hunanasesiad. Y broblem fwyaf ydy pa mor gymhleth a dryslyd ydy'r ffurflen. Ac mae hi'n gwaethygu bob blwyddyn. Y gŵr sydd yn gwneud popeth i ni, fodd bynnag (diolch i'r trugaredd.) Erbyn hyn mae o'n dibynnu ar gyfrifydd medrus am ran fwyaf o'r gwaith, ond rhaid iddo gasglu gwybodaeth angenrheidiol o hyd. O leiaf, mae o'n gweithio mewn awyrgylch dymunol heddiw.

No comments: