Tuesday, March 7, 2023

coffi o honduras


Cawson ni goffi gan Job, cenhadwr yn Honduras ydyn ni'n ei gefnogi! Un o'r pethau amrywiol mae o a'i deulu'n wneud ydy ffermio yn ardal wledig er mwyn ysbrydoli'r ffermwyr lleol. Mae o a'i griw newydd gynaeafu coffi, a gyrrodd becyn i'w cefnogwyr. Mae'r coffi'n wych, ac mae'n hyfryd profi canlyniad ei lafur.

No comments: