Friday, March 24, 2023

tatan nerthol


Ces i fy neffro gan daran arswydus tu hwnt yn ystod y nos. Er bod taranau Canol-De yn enwog am eu pŵer aruthrol, roedd hwnnw mor agos fel fy mod i'n meddwl iddo daro un o'r coed yn fy iard gefn. Bydda i'n cerdded o gwmpas i weld oedd difrod yn y gymdogaeth pan fydd y glaw yn atal.

No comments: