Monday, March 27, 2023

gwanwyn swyddogol

Mae'r gwanwyn wedi dod yn swyddogol. Roedd o'n dod yn fesul dipyn wrth gwrs, ond gwelais brawf y bore 'ma - mae'r goeden geirios fach yn y gymdogaeth yn blodeuo. Hi ydy'r goeden a helpais a'r gŵr y llynedd drwy chwynnu o'i chwmpas hi. Mi wnes "hanami" sydyn i roi parch ati.

No comments: