Wednesday, March 15, 2023

gweld ei nain

Cyn gadael Japan, cafodd fy merch hynaf gyfle i ymweld â'i nain yn ei chartref henoed. Er bod y llywodraeth newydd leihau'r cyfyngiadau cymdeithasol, roedd rhaid i'r ddwy weld ei gilydd drwy banel plastig, ac am ddeg munud yn unig. (Roedd amserydd yn mynd!) Bendith fawr oedd fodd bynnag oherwydd bod yn hollol bosib mai dyna'r tro olaf i fy merch i'w gweld, yn y byd presennol, gan ystyried oedran ei nain.

No comments: