Wednesday, October 26, 2016

40 y cant

Mae'n anodd credu bod bron i 40% o daleithiau America ddim yn gofyn am unrhyw ffurf adnabod er mwyn pleidleisio. (Gweler y lliw llwyd ar y map.) Mae ganddyn nhw resymau hurt am hynny, ond fel canlyniad mae gymaint o dwyllo mewn etholiadau; datgelodd Wiki Leaks yn ddiweddar dystiolaeth bod y Democratiaid yn twyllo yn yr etholiadau dros 50 mlynedd. Rŵan, fodd bynnag, mae'r bobl yn ymwybodol. 

No comments: