Friday, October 28, 2016

cefnogaeth ddoeth

Datganodd Jane o Jerwsalem ei chefnogaeth i Donald Trump. Doedd hi ddim eisiau mynegi ei barn ar y pwnc yn gyhoeddus o'r blaen, ond wedi gweld mai Trump ydy ffrind go iawn i Israel, ac nid y ddynes honno, dwedodd yn glir ar y dudalen Facebook. Da iawn Jane! 

No comments: