Thursday, October 27, 2016

trodd yn ddaioni

"Yr oeddech chwi yn bwriadu drwg yn f'erbyn; ond trodd Duw'r bwriad yn ddaioni, er mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw..."

Fe wnaeth penderfyniad UNESCO erchyll amlygu pwy sydd yn ddrwg a phwy sydd yn dda. Cynhaliwyd rali yn Jerwsalem ddoe i ddangos undod yn erbyn y penderfyniad. Ymysg y siaradwyr roedd ddau Americanwr yn rhoi negesau byr ar y sgrin - Donald Trump a Mike Pence. Rhoddon nhw eu holl gefnogaeth i Israel. Roedd Trump yn dda ond gwell byth oedd Pence. Mynegodd yn glir yr hyn sydd yn fy meddyliau.

No comments: