Monday, October 10, 2016

ŵyr

Daeth fy mab hynaf efo'i wraig a'u babi newydd dros y penwythnos. Roedd dyna'r tro cyntaf i mi weld fy ŵyr cyntaf. Peth bach del ydy o! Ac mae o'n fabi da iawn hefyd. Roedd yn rhyfedd ei ddal o - mae o'n edrych yn debyg i fy mab ond dydy o ddim fy mab. Mwynheais eu hymweliad. Y Nadolig bydd y tro nesaf.

No comments: