Friday, October 7, 2016

hanes mewn munudau

Mae'r fideo hwn yn dangos hanes Israel mewn modd ofnadwy o ddifyr a chreadigol, ac mewn munudau. Roedd rhaid i mi chwarae ac atal y fideo sawl tro i werthfawrogi'r holl fanylion clyfar. (Roeddwn i'n sylwi bod yr un actorion yn chwarae rhannau gwahanol.) Mae'r swyddog milwrol Seisnig yn arbennig o ddoniol.

No comments: