Saturday, October 8, 2016

ymweliad

Cafodd Prifysgol Ozarks ymwelydd arbennig - Ben Carson a anerchodd y myfyrwyr, yr athrawon, y trigolion a oedd yn llenwi'r gampfa ddoe. Roedd fy merch sydd yn mynychu'r brifysgol yn hapus dros ben medru gwrando ar y geiriau doeth gan y dyn doeth. "Dydy'r frwydr ddim yn rhwng y Democratiaid a'r Gweriniaethwyr y dyddiau hyn, ond rhwng y llywodraeth ac ewyllys y bobl. Un o'r pethau mwyaf anfoesol ydy'r polisi sydd yn gorfodi'r bobl i ddibynnu ar y llywodraeth," meddai Carson. Cytuno'n llwyr.

No comments: