Saturday, October 1, 2016

golygfa ogoneddus

Dw i byth yn blino ar yr olygfa ogoneddus yn y bore fel hon. Gan fod y dyddiau'n byrhau bob dydd (un munud bron,) roedd rhaid i mi aros nes 6:50 cyn camu allan o'r drws i fynd am dro'r bore 'ma. (Roeddwn i'n gwisgo het a menig cynnes.) Mae'r lleuad roeddwn i'n ei gweld bob bore wedi mynd i lawr y gorwel dwyreiniol bellach. Hwyl am y tro tan fyddi di'n ymddangos yn y gorllewin eto.

No comments: