Saturday, October 22, 2016

peth bach annwyl

Cawson ni ymwelwyr prin yn ein hiard ni ddoe, sef ddau chipmunk. Mae gwiwerod llwyd ym mhob man ond prin iawn gweld chipmunk mae hi. Fel arfer bydd o'n diflannu mewn twll cyn i mi gael ei weld o'n dda. Ddoe fodd bynnag, aeth dau i'n hiard ni ac roedd un o'r ddau'n aros am sbel yn cnoi mesen. Roedd o'n ofnadwy o annwyl! Roedd o heb gynffon, druan ohono fo. Gobeithio y bydd o'n goroesi'r gaeaf hwn.

No comments: