Tuesday, November 24, 2020

cyngor gor onest


Cafodd fy merch hynaf brofiad brawychus a doniol ar yr un pryd ar stryd fawr Oklahoma City. Tra oedd hi'n cerdded, gweiddodd dyn dieithr arni, "sut medra i wneud merched sengl fy hoffi?" Atebodd hi heb feddwl, "paid ag ymddwyn yn wallgof." Aeth o'n gynddeiriog wrth glywed hyn; rhedodd hi i ffwrdd am ei bywyd wrth ofni y byddai fo'n ei thrywanu! Cafodd hi loches mewn siop yn ffodus. Gan fod y dyn yn dal i loetran y tu allan am oriau, cerddodd y perchennog gyda hi i'w char a oedd yn parcio'n bell. "Dylwn i ddim fod wedi rhoi cyngor mor onest," meddai.

No comments: