Friday, November 27, 2020

heb ddechrau ymladd eto


Mae'r Democratiaid a phrif gyfryngau America eisiau i'r Arlywydd Trump a'i gefnogwyr roi'r gorau iddi (yn gyflym cyn i'r twyll yn yr etholiad gael ei brofi.) Pe bai'r canlyniad yn onest a chyfreithlon, wrth gwrs y bydden ni'n ei dderbyn ar unwaith. OND - dydy o ddim. Mae mwy a mwy o dwyll yn cael ei ddadorchuddio bob dydd wrth i'r ymchwiliad fwrw ymlaen. Na fyddwn ni byth yn ildio i dwyll a bygythiadau. 

"Dw i heb ddechrau ymladd eto." - John Paul Jones

No comments: