Thursday, November 26, 2020

diwrnod diolchgarwch

Diolch i Dduw, fy Arglwydd, fy Achubwr a fy Nhad. 
Sanct wyt ti; da wyt ti; cyfiawn wyt ti; trugarog wyt ti; ffyddlon wyt ti. 
Ti sydd yn rheoli'r byd. 

"Y mae llygaid yr Arglwydd ar y cyfiawn,
a'i glustiau'n agored i'w deisyfiad,
ond y mae wyneb yr Arglwydd yn erbyn y rhai sy'n gwneud drygioni."
1 Pedr 3:12

"Byddan nhw'n ymosod arnoch chi ond ni fyddan nhw'n eich goresgyn; oherwydd yr wyf gyda chwi i'ch achub," meddai'r Arglwydd.

Jeremeia 1:19

No comments: