Tuesday, November 17, 2020

thermodynameg a "phopcorn"

Mae'r mab ifancaf yn astudio'r thermodynameg yn y brifysgol y tymor hwn. Wrth esbonio "trosglwyddo gwres," defnyddiodd yr athro beiriant popcorn a dosbarthu llond bag i bawb. Mae'n siŵr bod y myfyrwyr wedi dysgu'r cysyniad yn dda!

No comments: