Monday, November 9, 2020

dathlu'n ddistaw

Es i gyda'r gŵr i Napoli's i ddathlu fy mhen-blwydd yn ddistaw bach neithiwr. Dim parti nag anrhegion na dim byd rhodresgar. Cyw iâr mewn saws tomato ar basta a ges i, gyda gwydraid lawn o win coch. Rhannais Tiramisu gyda'r gŵr i bwdin. Yna, cawson ni sgwrs sydyn gyda'r perchennog sydd yng nghefndir y llun. Mae o'n dod o Albania. 

No comments: