Wednesday, November 4, 2020

fideo murlun

Fe wnaeth fy merch hynaf fideo am ei murlun diweddaraf yn Denver. Cafodd hi a'i gŵr groeso cynnes gan berchennog y tŷ bwyta sydd yn gefnogwr mawr o'i chelf hi. Mae'r murlun yn fendigedig; dw i'n gobeithio y bydd o'n denu pobl i ddod i'w weld (a bwyta eu bwyd blasus.)

No comments: