Monday, November 23, 2020

rheol hurt

Daeth fy mab ifancaf adref am wythnos o wyliau. Mae'n braf ei weld o am y tro cyntaf ers mis Awst. Peth rhyfedd ydy iddo orfod gwisgo mwgwd hyd yn oed ymysg y teulu oni bai medrith gadw pellter cymdeithasol. Hollol hurt, ond rheol y brifysgol ydy hwn, ac felly rhaid ei ddilyn am y tro. Edrych ymlaen at fuddugoliaeth gyfreithlon yr Arlywydd Trump.

No comments: