Monday, November 2, 2020

i'r gad


Dim ond diwrnod i'r etholiad arlywyddol. Dywedir mai hwn ydy'r etholiad pwysicaf yn hanes America. Cytuno'n llwyr. Dyfodol America sydd ar y fantol. Fyddwn ni'n dal yn genedl dan Dduw, yn anwahanadwy, gyda rhyddid a chyfiawnder i bawb? Neu fyddwn ni'n troi'n wlad sosialaidd lle bydd ond sefydliad dethol yn teyrnasu'r bobl gyda thrais a bygythiadau? Brwydrwn ni drwy bleidleisio!

No comments: