Saturday, November 7, 2020

y murlun nesaf


Mae fy merch hynaf newydd gychwyn ar ei murlun nesaf yn Oklahoma City. Peth anarferol ydy dylai hi baratoi'r wal cyn iddi gael paentio darlun arno fo. Mae rhyw rwystr hefyd, fel gwifren "fyw" ac arwydd parcio. Mae hi'n awyddus, fodd bynnag, i greu murlun i harddu'r ardal.

No comments: